Resultat af valgforsamling i Søndre Sogn

På valgforsamling den 15. september blev følgende 10 medlemmer valgt til menighedsrådet for den kommende funktionsperiode 2020 - 2024:

Bendt Østergaard

Benny Hansen

Henriette Haar Mønsted

Jørgen Frost

Kai Frost

Kell Schellerup

Line Kjeldsen

Marie Anne Frank

Niels Hadrup

Tove Pedersen.

 

Som stedfortrædere blev valgt:

Birgitte Svenstrup

Kirsten Toft Hørup

Lillian Storgaard

 

Valget er gældende, hvis der ikke senest den 13. oktober 2020 indgives andre kandidatlister, hvilket vil udløse afstemningsvalg.

 

Kandidatlister skal udarbejdes på en blanket, der er godkendt af Kirkeministeriet. Listen kan indeholde op til 20 kandidater og skal underskrives af 10 stillere og afleveres senest den 13. oktober 2020.

Kandidatliste udleveres og kan afleveres på Kordegnekontoret, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg. Kandidatliste kan også afleveres hos formand for valgbestyrelsen Line Kjeldsen, Islandsvej 52, Viborg.

 

Valgbestyrelsen, Søndre Sogn, ViborgValgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

Valg til menighedsrådet

I år er der valg til menighedsrådet, og du har mulighed for at opstille som kandidat og blive valgt som medlem af Søndre Sogns menighedsråd på valgforsamlingen den 15. september. 

Du kan også være med til at vælge andre den dag.

Valg til menighedsrådet foregår i år på en ny måde med en valgforsamling den 15. september. Der får alle kandidater mulighed for at præsentere sig selv og fortælle, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Det gælder for både nye kandidater og for kandidater, der genopstiller.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Inden afstemning afgør valgbestyrelsen om de enkelte kandidater er valgbare i sognet. Kandidaterne skal give skriftligt samtykke til opstillingen.


Som medlem af menighedsrådet kan du:

- Være med til at påvirke kirkens liv og vækst

- Få medansvar for kirkens medarbejdere, bygninger og økonomi

- Få dine kompetencer i spil i kirkelige sammenhænge

- Være med i byggeprocessen omkring tilbygning til Sortebrødrehus


Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00

Dagsorden for valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
 12. Eventuelt
      

Hvis du overvejer at stille op som kandidat til menighedsrådet

og gerne vil høre lidt mere allerede nu, er du velkommen til at kontakte formand Line Kjeldsen for en uforpligtende snak.

Tlf. 4032 3633 – helst efter kl. 17.

Eller kom til mødet og få en snak med et eller flere af de nuværende medlemmer af menighedsrådet.


Menighedsrådsvalg 2020