Søndre Sogns Menighedsråd 2016 - 2020

MEDLEMMER OG POSTER:

Line Kjeldsen, formand for menighedsrådet
Islandsvej 52, 8800 Viborg
Telefon: 4032 3633
E-mail: line_kjeldsen@hotmail.com 

Niels Hadrup, næstformand
Sct. Mathias Gade 14, 2., 8800 Viborg
Telefon: 8662 5683
E-mail: knhadrup@gmail.com

Regnar Nielsen, kirkeværge
Mageløs 3, 8800 Viborg
Telefon: 2815 1645
E-mail: regnar.nielsen@adr.dk

Tove Pedersen, intern kasserer
Vestermøllevej 10, 8800 Viborg
Telefon: 8662 1924
E-mail: tovep10@hotmail.com

Henriette Haar Mønsted, kontaktperson
Sejersgade 11, Vium, 8620 Kjellerup
Telefon: 2575 9656 
E-mail: henriettehaar@hotmail.com 

Lillian Storgaard
Sortmejsevej 14, 8800 Viborg
Telefon: 8662 3099
E-mail: lillianstorgaard@msn.com

Tove Skovbo
Mageløs 2B, 8800 Viborg
Telefon: 3033 4449
E-mail: toveskovbo@gmail.com

Kai Frost
Sct. Mogens Gade 16 G, 8800 Viborg
Telefon: 5030 2270
E-mail: kai-frost@hotmail.com

Bendt Østergaard
Svanevej 47, Hjarbæk, 8831 Løgstrup
Telefon: 2942 7223
E-mail: bsvanevej@gmail.com

Peter Thomsen
Nørrevang 3, Vejrumbro, 8830 Tjele
Telefon: 2145 4885
E-mail: gepethom@gmail.com

Hannah Lyngberg-Larsen, sognepræst, kirkebogsførende
Sortebrødre Kirke Stræde 6
8800 Viborg
Telefon: 8662 1142
E-mail: hll@km.dk

Eva-Maria Schulz, sognepræst
Ll. Sct. Peder Stræde 2D
8800 Viborg
Telefon: 4047 0953
E-mail: evms@km.dk 

Christian Heinrich Bornhøft, regnskabsfører - ikke medlem
Gl. Århusvej 146, 8800 Viborg
Telefon: 21746773
E-mail: christianb@email.dk  

UDVALG OG POSTER:

Arrangementsudvalget: Line Kjeldsen, Peter Thomsen, Henriette Haar Mønsted, Tove Skovbo, Hannah Lyngberg-Larsen, Eva-Maria Schulz

Bygningsudvalget: Niels Hadrup, Kai Frost, Bendt Østergaard, Tove Pedersen, Lillian Storgaard

Valgbestyrelsen: Line Kjeldsen, Henriette Haar Mønsted, Tove Skovbo

Kirkegårdsudvalget: Tove Pedersen, Kai Frost

Repræsentant i Natkirkerådet: Tove Skovbo

Repræsentant i Koordineringsudvalget for sogneaftener: Peter Thomsen

Repræsentant i Kirkernes Sociale arbejde i Viborg (Tidl. Menighedsplejen): Peter Thomsen

Repræsentant i Pilgrimshuset Sct. Mogensgade: Kai Frost

Studietursudvalg: Regnar Nielsen, Bendt Østergaard