Konstituering i Søndre Sogns menighedsråd

På menighedsrådsmøde den 25. november 2020 konstituerede menighedsrådet sig som følger: 

Line Kjeldsen, formand

Niels Hadrup, næstformand og underskriftsberettiget

Kai Frost, kirkeværge

Tove Pedersen, intern kasserer, bygningsudvalget

Henriette Haar Mønsted, kontaktperson

Bendt Østergaard, bygningsudvalget

Jørgen Frost, bygningsudvalget

Kell Schellerup, bygningsudvalget

Marie Anne Frank, valgbestyrelsen 

Benny Hansen, menigt medlem

Hannah Lyngberg-Larsen

Eva-Maria Schulz

 

Menighedsråds repræsentanter til poster og udvalg:

Valgbestyrelse: Marianne Frank, Benny Hansen, Kell Schellerup

Musikudvalg: Niels Hadrup, Marianne Frank, Line Kjeldsen, Hannah Lyngberg-Larsen, Jørgen Frost 

Foredragsudvalg: Kai Frost, Hannah Lyngberg-Larsen, Eva-Maria Schulz, Benny Hansen 

Til- og ombygningsudvalg: Line Kjeldsen Hannah Lyngberg-Larsen, Kai Frost, Bendt Østergaard, Eva-Maria Schulz, Jørgen Frost, Kell Schellerup

 Tovholder for kirkeguider: Niels Hadrup

Bindeled til Strikkecafé: Tove Pedersen

Kirkegårdsbestyrelse: Tove Pedersen, Niels Hadrup

Koordinationsudvalget for fælles sogneaftener i Viborg: Kell Schellerup

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg: Marianne Frank

Pilgrimshuset i Sct. Mogens Gade: Benny Hansen

Studietursudvalget: Henriette Haar Mønsted, Kell Schellerup

  

Menighedsrådets stedfortrædere:

Birgitte Svenstrup

Kirsten Toft Hørup

Lillian Storgaard