Konstituering i Søndre Sogns menighedsråd

På menighedsrådsmøde den 25. november 2020 konstituerede menighedsrådet sig som følger: 

Line Kjeldsen, formand

Niels Hadrup, næstformand og underskriftsberettiget

Kai Frost, kirkeværge

Tove Pedersen, intern kasserer

Henriette Haar Mønsted, kontaktperson

Bendt Østergaard, bygningsudvalget

Jørgen Frost, bygningsudvalget

Kell Schellerup, bygningsudvalget

Marie Anne Frank, bygningsudvalget

Benny Hansen, menigt medlem

Hannah Lyngberg-Larsen

Eva-Maria Schulz

 

På menighedsrådsmøde i januar 2021 vælges repræsentanter til flg. poster og udvalg:

Musikudvalg

Foredragsudvalg

Tovholder for kirkeguider

Tovholder for Strikkecafé

Tilbygningsudvalg

Kirkegårdsudvalg

Natkirkerådet

Koordinationsudvalget for fælles sogneaftener i Viborg

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

Pilgrimshuset i Sct. Mogens Gade

Studietursudvalget

  

Menighedsrådets stedfortrædere:

Birgitte Svenstrup

Kirsten Toft Hørup

Lillian Storgaard