Konfirmander 2018-19

SØNDRE SOGN:

Konfirmander med bopæl i Søndre sogn går til forberedelse og konfirmeres i Sortebrødre kirke.
Konfirmationen for konfirmander, der har gået på Finderuphøj Skole til og med 6. klasse finder sted søndag den 14. april 2019 kl. 10.00.
Konfirmationen for konfirmander, der hele tiden har gået på Vestre Skole, finder sted søndag den 28. april 2019 kl. 10.00

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen finder sted 4. og 5. september 2018 kl. 17-18.30 i Sortebrødrehus, Store Sct. Mikkelsgade 12.

 

DOMSOGNET:

Konfirmander med bopæl i Domsognet går til forberedelse og konfirmeres i Domkirken.
Konfirmationen finder sted søndag den 28. april 2019 kl. 10.

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen finder sted 4. og 5. september 2018 kl. 17-18.30 i Domsognegården, Stænderpladsen 3.

 

SØNDERMARKS SOGN:

Konfirmander med bopæl i Søndermark sogn går til forberedelse og konfirmeres i Sortebrødre kirke. Hvis der er et ønske om at blive konfirmeret i Søndermarkskirken med de hold som er der, vil dette selvfølgelig blive imødekommet.
Konfirmationen i Sortebrødre kirke finder sted søndag den 14. april 2019 kl. 10.00.
Konfirmationen i Søndermarkskirken finder sted søndag den 5. maj 2019 kl.9:00 eller kl. 11:00.

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen finder sted 4. og 5. september 2018 kl. 17-18.30 i Sortebrødrehus, Store Sct. Mikkelsgade 12.

 

VESTERVANG SOGN:

Konfirmander med bopæl i Vestervang sogn går til forberedelse og konfirmeres i Domkirken. Hvis der er et ønske om at blive konfirmeret i Vestervang kirke, med de hold som er der, vil dette selvfølgelig blive imødekommet.
Konfirmationen i Domkirken finder sted søndag den 28. april 2019 kl. 10.
Konfirmationen i Vestervang kirke finder sted Fredag den 17. maj 2019 kl. 10.

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen finder sted 4. og 5. september 2018 kl. 17-18.30 i Domsognegården, Stænderpladsen 3.


Man kan finde sit bopælssogn på www.sogn.dk ved at skrive i feltet ”Find dit sogn”.

Konfirmationsforberedelsen begynder tirsdag den 23. oktober 2018.

Venlig hilsen

Trine Kofoed og Birgitte Thun, Søndermarks sogn; Else Krise Schleef, Vestervang sogn
Eva-Maria Schulz og Hannah Lyngberg-Larsen – Søndre sogn
Thomas Frank - Domsognet

Konfirmationsdatoer

2019

13. april  Konfirmander fra Finderuphøj Skoles Specialafdeling

14. april  Konfirmander der har gået på Finderuphøj Skole indtil 6. klasse

27. april  Konfirmander fra Rosenvængets skole

28. april  Konfirmander der har gået på Vestre Skole hele tiden

 

2020

18. april  Konfirmander fra Finderuphøj Skoles Specialafdeling

19. april  Konfirmander der har gået på Finderuphøj Skole indtil 6. klasse

25. april  Konfirmander fra Rosenvængets skole

26. april  Konfirmander der har gået på Vestre Skole hele tiden 

 

2021

17. april  Konfirmander fra Finderuphøj Skoles Specialafdeling

18. april  Konfirmander der har gået på Finderuphøj Skole indtil 6. klasse

24. april  Konfirmander fra Rosenvængets skole

25. april  Konfirmander der har gået på Vestre Skole hele tiden

 

2022

23. april  Konfirmander fra Finderuphøj Skoles Specialafdeling

24. april  Konfirmander der har gået på Finderuphøj Skole indtil 6. klasse

30. april  Konfirmander fra Rosenvængets skole

1. maj     Konfirmander der har gået på Vestre Skole hele tiden

Om konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, sal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Sortebrødre Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salmer og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter trosbekendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.