Dåb/navngivning

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Sortebrødre Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt. Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen,

Aftale om dåbstidspunkt træffes med kordegnen tlf: 8662 4996, mail: bld@km.dk.

Ca. 14 dage inden dåben skal du/I træffe aftale dén af kirkens præster, der skal døbe barnet, om et møde.

Fødsel: Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssorgn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en ”omsorgs- og ansvarserklæring” senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter og information påhttps://www.borger.dk/Sider/faderskab.aspx

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal I vælge mindst to og højest fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kordegnen. Gudfaderen eller gudmoderen er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Navngivning uden dåb eller før dåb

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde blanketten ”Navngivning”: https://borger.dk/Sider/nanvgivning.aspx

Hvad skal barnet hedde?

Det er en stor beslutning at vælge navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedder. Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for.

På http://www.familiestyrelsen.dk/soeginavnelister/godkendtefornavne/ kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning”: www.personregistrering.dk, til kirkekontoret.