Vielse og kirkelig velsignelse

I kan blive gift i Sortebrødre Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

 

Vielse i kirken

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.


Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Aftale med kirken: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret (8662 4996) for at aftale dato og tid for brylluppet.

Vielsessamtale: Når I har aftalt datoen med kordegnen, skal I i god tid henvende jer til dén af kirkens præster, der skal vie jer, så I kan aftale et tidspunkt for en vielsessamtale. 

Prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I digitalt udfylde en ægteskabserklæring.

Vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Fælles navn /Navneændring: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen digitalt udfylde blanketten "Navneændring på bryllupsdagen".

Find flere informationer og digitale ansøgninger i forbindelse med vielse på:

https://www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx

Kirkelig velsignelse

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse, hvis I begge to eller den ene er medlem af folkekirken.

Det skal I gøre
Når I har fundet ud af, at I vil velsignes i kirken, er der få praktiske ting, I skal have styr på:

Aftale med kirken: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret (8662 4996) for at aftale dato og tid for velsignelsen.

Samtale: Når I har aftalt datoen med kordegnen, skal I i god tid inden henvende jer til dén af kirkens præster, der skal velsigne jer, så I kan aftale et tidspunkt for en samtale.