Parkering

I forbindelse med kirkelige handlinger (gudstjeneste, begravelse, vielse), er der fri parkering ved kirken.

I forbindelse med arrangementer i Sortebrødrehus, er der fri parkering.

Ved ærinde på kordegnekontoret, i kirken eller hos præsterne, bedes man henvende sig på kordegnekontoret og få udstedt en parkeringstilladelse.

Skilt ved kirkelige handlinger og arrangementer
Skilt, når der ikke er kirkelige handlinger eller arrangementer