Sortebrødre Kirke Viborg


Foredragsrække

K.E. Løgstrup TRE FOREDRAG MED BJØRN RABJERG menneskets ondskab og livets godhed.

 

Viborg bys seks folkekirker har valgt K.E. Løgstrup som emnet for årets fælles foredragsrække. Bjørn Rabjerg er vor tids absolut største Løgstrup-specialist, og samtidig er han en virkelig dygtig formidler. Så ham kan I glæde jer til at møde.

 

Bjørn Rabjerg er cand.mag. i filosofi og dansk med ph.d. i systematisk teologi. Han er ansat som adjunkt ved Aarhus Universitet og er daglig leder af Løgstrup-arkivet samme sted. Hans hovedområder er religionsfilosofi og etik, herunder især de to store danske tænkere, K.E. Løgstrup og Søren Kierkegaard. Han er medforfatter af og redaktør på bogen ”Menneskets ondskab og Livets godhed - Løgstrups filosofi om tilværelsen”. Hans seneste bog er ”Løgstrup & Kierkegaard” fra 2018.

 

I øjeblikket arbejder han på et projekt, der skal gøre Løgstrups tænkning kendt internationalt - finansieret af Carlsbergfondet.

 

Bjørn Rabjerg er en meget klar formidler, der takket være sin baggrund som både gymnasielærer, folkeskolelærer og højskolelærer er vant til at formidle vanskeligt stof på en forståelig og vedkommende måde.

 

 

»Løgstrup og hans tid«

 

Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Vestervang Kirke

 

Ingen tænker ud fra et vakuum, og det gælder i særdeleshed også K.E. Løgstrup (1905-81). Som barn af og i det 20. århundrede er hans tænkning i meget høj grad præget af den tid, han levede i. For ham blev Første Verdenskrig en begivenhed og et traume, der prægede ikke kun ham og hans tænkning, men mange samtidige tænkere og strømninger. I foredraget fokuserer Bjørn Rabjerg på Løgstrups liv, herunder især på opgøret med Indre Mission og Løgstrups tilslutning til Tidehverv. Og vi kigger på samtidens nye tanker vedrørende menneskesyn, kunst og kristendom.

 

»Løgstrups syn på etikken og samfundets normer«

 

Onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke

 

Løgstrup blev først for alvor et navn, da han i 1956 udgav hovedværket ”Den etiske fordring”. I bogen forsøger han at forbinde forestillingen om medmenneskets betydning med den skepsis til menneskets natur, som prægede tænkningen hos Løgstrup og mange andre efter Anden verdenskrigs koncentrationslejre. Det helt centrale spørgsmål er, hvordan man kan fastholde forestillingen om noget, der i etisk forstand er godt og ondt, når man samtidig konstaterer, at samfundet ændrer sige hele tiden.

 

 

 

»Menneskets ondskab og menneskelivets godhed«

 

Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken

 

Afgørende for Løgstrups tænkning er forestillingen om, at vi som mennesker ikke står alene. Han forestiller sig, at vores eksistens og menneskeliv forbinder os på afgørende måder med andre og andet, og at denne forbundethed udgør et helt uundværligt grundlag i vores liv. Det leder ham til tankerne om de såkaldte ”suveræne livsytringer”. Han betoner altså medmenneskets betydning, men i Løgstrups forståelse af den menneskelige tilværelse er der også centrale roller til kunsten og noget så grundlæggende som det, at vi som biologiske væsener er sansende.

 


Aflastnings- og vågetjeneste Viborg Menighedspleje

Aflastning tilbydes hos demente, alvorligt syge og døende i hjemmet op til 3 timer, en gang om ugen.

Vågetjenesten tilbyder at sidde hos døende, det kan både være i plejeboliger og i eget hjem.

Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne og ansvarsbevidste mænd og kvinder, flere med en fortid i sundhedssektoren. Alle her tavshedspligt omkring personlige oplysninger.

Henvendelse til Kirsten Larsen tlf. 50926134 eller Bodil Knudsen tlf. 20143319


Kalender

BegivenhedDato

HØJMESSE

Højmesse ved Eva-Maria Schulz.

27. jan 10:00
11:15
27. jan 10:00 -
11:15

STUDIEKREDS

FRA RUNGSTEDLUND TIL AFRIKA OG RETUR Vinter- og forårsaftener i selskab med Karen …

28. jan 19:30
21:30
28. jan 19:30 -
21:30

STRIKKECAFÉ

StrikkecaféFredag den 1. februar kl. 10.00 Der strikkes dåbshåndklæder, karklude, …

1. feb 10:00
12:00
1. feb 10:00 -
12:00

HØJMESSE

Højmesse ved Hannah Lyngberg-Larsen.

3. feb 10:00
11:15
3. feb 10:00 -
11:15

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 5. februar kl. 14.30 - 16.30 Flemming Både: John Mogensen - en …

5. feb 14:30
16:30
5. feb 14:30 -
16:30

FOREDRAG K. E. LØGSTRUP

Foredragsrække i Viborgs Folkekirker K.E. Løgstrup TRE FOREDRAG MED BJØRN RABJERG …

6. feb 19:30
21:45
6. feb 19:30 -
21:45

PRÆDIKENVÆRKSTED

PrædikenværkstedTorsdag den 37 februar kl. 9.00- 10.00 Vi sender prædikenen på …

7. feb 09:00
10:00
7. feb 09:00 -
10:00

HØJMESSE

Højmesse ved Hannah Lyngberg-Larsen.

10. feb 10:00
11:15
10. feb 10:00 -
11:15

STRIKKECAFÉ

StrikkecaféFredag den 15. februar kl. 10.00 Der strikkes …

15. feb 10:00
12:00
15. feb 10:00 -
12:00

HØJMESSE

Højmesse ved Eva-Maria Schulz.

17. feb 10:00
11:15
17. feb 10:00 -
11:15

HØJMESSE

Højmesse ved Hannah Lyngberg-Larsen.

24. feb 10:00
11:15
24. feb 10:00 -
11:15

STUDIEKREDS

FRA RUNGSTEDLUND TIL AFRIKA OG RETUR Vinter- og forårsaftener i selskab med Karen …

25. feb 19:30
21:30
25. feb 19:30 -
21:30

FOREDRAG K. E. LØGSTRUP

Foredragsrække i Viborgs Folkekirker K.E. Løgstrup TRE FOREDRAG MED BJØRN RABJERG …

27. feb 19:30
21:45
27. feb 19:30 -
21:45

PRÆDIKENVÆRKSTED

PrædikenværkstedTorsdag den 7. marts kl. 9.00- 10.00 Vi sender prædikenen på …

7. mar 09:00
10:00
7. mar 09:00 -
10:00

STUDIEKREDS

FRA RUNGSTEDLUND TIL AFRIKA OG RETUR Vinter- og forårsaftener i selskab med Karen …

25. mar 19:30
21:30
25. mar 19:30 -
21:30