Højskoleeftermiddage


Ruth Dein "Høstgildet"

Tirsdag den 19. november kl. 14.30

Ruth Dein er født og opvokset på grænsen mellem heden og engen ned til Karup å – ikke langt fra Jeppe Aakjærs fødehjem. Samme egn, hvor hun gennem ti år var landmandskone og senere hjemmehjælper og mangeårig organist.

Det er fra denne mangfoldighed af liv Ruth henter meget af sit fortællestof, som hun gerne formidler gennem sit ”modersmål” Fjandbomål. Ligesom flere af litteraturens klassiker er en del af hendes repertoire.

Ruth Dein har gennem de senere år udviklet sit naturlige fortælletalent gennem kurser under bl.a. så kyndige fortællere som Ingrid Hvass, Vigga Bro og Helle Arnfred. Alle tre er fyrtårne i det danske fortællelandskab og har betydet meget for hendes virke.

Ruth er medlem af Vestjyske Fortællere, Viborg Fortællekreds og dialektgruppen på Jenle – Jeppe Aakjærs kunstnerhjem.

Ved højskoleeftermiddagen i Sortebrødrehus fortæller Ruth bl.a. Martin A. Hansens ”Høstgildet”.