Højskoleeftermiddage


Tilmelding til højskoleeftermiddag

Da der i øjeblikket – pga. coronapandemien – er skærpede begrænsninger for, hvor mange mennesker der må være i Sortebrødrehus, er det nødvendigt at tilmelde sig i forvejen, hvis man ønsker at deltage i efterårets højskoleeftermiddage. Der er i øjeblikket plads til 40 deltagere pr. arrangement.

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet, og det er kun muligt at tilmelde sig førstkommende arrangement – når dette har fundet sted, må man så ringe og tilmelde

sig næste arrangement, hvis man også gerne vil deltage i dét.

Tilmelding foregår til kordegnekontoret – tlf: 86624996 – i åbningstiden.

De enkelte højskoleeftermiddage er selvfølgelig også tilrettelagt, så forholdsreglerne for at undgå smittespredning overholdes.


Storm P "Jesus er god nok, men de kristne...."

Foredrag ved Morten Krabbe

-Et glad budskab til eftertanke og smil i øjne og sind.

Tirsdag den 1. september kl. 14.30 (husk tilmelding)

I malerier, tegninger, dagbogsnotater, digte og interviews er der mulighed for at møde en ukendt side af Storm P.: mennesket der forholdt sig til den kristne tro på godt og ondt. Som privatmenneske har Storm P. hele sit liv arbejdet med motiver, der tager sit udspring i kristendommen. Avisinterviews og artikler om Storm P fra 1920’erne frem til hans død i 1949 er også med til at give et indtryk af en finurlig mand, der havde den lyse Jesus med i sin livsbagage. Han så den mørke kristendom og moraliseren som en livsknuser.

Foredraget er nyt hver gang, da der pga. Storm P.s store produktion fremvises og fremføres forskellige værker.

Hvordan ser kirkeliv, kristendom og Guds tro ud igennem øjnene på Storm P.

Den mand, de fleste kender som ”Fluernes Herre.”


Hvad er der sket med Gud i Bibelen 2020?

foredrag ved Søren Holst

Tirsdag den 22. september kl. 14.30 (husk tilmelding)

Gud bliver kaldt mange ting i Bibelen. ”Herren”, ”Den Almægtige”, ”Israels Hellige”, ”Hærskarers Herre”. Og ud over navnene er der alle billederne: ”Herren er min hyrde”, men han er også klippe, sol og skjold. Og han kan både sammenlignes med en fødende kvinde, et rovdyr, og en soldat i felten, der lige er vågnet op med tømmermænd.

Alle disse ting skal også tænkes igennem, når Bibelen får en ny sproglig form ved at blive oversat endnu en gang. Ikke mindst når formålet udtrykkelig er at sætte forståeligheden i højsædet. Så hvad er der sket med billedet af Gud i Bibelen 2020? Og bliver det faktisk nemmere for ’Patrick fra Herlev’ at forstå?

 


Emblemmalerierne i Sortebrødre Kirke - hvad har de at fortælle?

foredrag ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30 (husk tilmelding)

Sortebrødre kirke i Viborg er fyldt med emblemmalerier. Men hvad vil denne billedbibel, som de farverige billeder på bænkelåger og vægpaneler udgør, egentlig fortælle? Hvorfor er de der? Hvem har malet dem? Har de noget at sige også til os, der lever i dag, 300 år efter at den sidste maling blev tør?

Det bliver en eftermiddag fuld af billedeksempler fra kirken, hvor Hannah Lyngberg-Larsen vil forsøge at ”lukke op” for billederne og deres budskab.


En alpehue i bybilledet - im maleren Johannes Bæch i anledningen af 100-året for hans fødsel

foredrag ved Birte Mølgaard

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.30 (husk tilmelding)

Billedkunstneren Birte Mølgaard var som helt ung elev af Johannes Bæch og blev senere kollega og nær ven af maleren og hans hustru, keramikeren Gudrun Meedom.   Foredraget er et personligt portræt af kunstneren, som var kendt og værdsat af mange Viborgensere.  Man mødte Johannes Bæch med tegneblok og staffeli rundt om i byen og i omegnen, og hans værker findes i både private hjem og på offentlige institutioner.  Foredraget blev tillige holdt i Historisk Samfund / Folkeuniversitetets regi 20. januar 2020. 


Himmel - Helvede - Skærilden - Dommedag

billedforedrag ved Torben Brandt

Tirsdag den 3. november kl. 14.30 (husk tilmelding)

”Himmel eller Helvede? De to begreber optager nok ikke mange menneskers tanker i vore dage, men i over 1000 år var begreberne en håndfast realitet for det europæiske menneske. I billedforedraget vil jeg prøve at vise, hvordan tankerne om, hvad der sker med mennesket efter døden har udviklet sig inden for kristendommen og den kristne kunst fra de første ideer om steder for belønning, straf og mulig renselse inden den sidste dom på den yderste dag.”


Frelse og fortabelse

foredrag ved Kai Mogensen

Tirsdag den 17. november kl. 14.30 (husk tilmelding)

Spørgsmålet om frelse og fortabelse er et dybt personligt anliggende for mange mennesker. Er jeg et frelst eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør?
Der er to helt modsatte opfattelser, der er blevet troet, lært og forkyndt i kirken. Den ene er troen på ”dobbelt udgang”. Det vil sige, at Gud, når Kristus kommer for at dømme levende og døde, vil lade de fromme og troende indgå til evigt liv og glæde og lade de onde og vantro fordømme til evig pine i helvede.  
Den anden opfattelse er, at Gud engang vil genoprette hele det faldne skaberværk og at Jesu Kristi forsonergerning gælder hele menneskeheden. I foredraget argumenteres for det håb og den tro, at Guds kærlighed betyder, at intet menneske, der er skabt i Guds billede, sendes i evig pine eller tilintetgøres, men at alt ender med, at hele skaberværket og dermed hvert eneste menneske lovpriser Gud.  At alle mennesker derfor frelses, betyder ikke, at kristenliv, gudstjeneste og mission er ligegyldig. Tværtimod. Nu bliver der for alvor et glædeligt budskab at samles om og bringe videre til den skabte og faldne verden.


Julearrangement

Tirsdag den 1. december

-Nærmere følger senere.