Højskoleeftermiddage


Tilmelding til højskoleeftermiddag

Da der i øjeblikket – pga. coronapandemien – er skærpede begrænsninger for, hvor mange mennesker der må være i Sortebrødrehus, er det nødvendigt at tilmelde sig i forvejen, hvis man ønsker at deltage i efterårets højskoleeftermiddage. Der er i øjeblikket plads til 40 deltagere pr. arrangement.

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet, og det er kun muligt at tilmelde sig førstkommende arrangement – når dette har fundet sted, må man så ringe og tilmelde

sig næste arrangement, hvis man også gerne vil deltage i dét.

Tilmelding foregår til kordegnekontoret – tlf: 86624996 – i åbningstiden.

De enkelte højskoleeftermiddage er selvfølgelig også tilrettelagt, så forholdsreglerne for at undgå smittespredning overholdes.


Emblemmalerierne i Sortebrødre Kirke - hvad har de at fortælle?

foredrag ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30 (husk tilmelding)

Sortebrødre kirke i Viborg er fyldt med emblemmalerier. Men hvad vil denne billedbibel, som de farverige billeder på bænkelåger og vægpaneler udgør, egentlig fortælle? Hvorfor er de der? Hvem har malet dem? Har de noget at sige også til os, der lever i dag, 300 år efter at den sidste maling blev tør?

Det bliver en eftermiddag fuld af billedeksempler fra kirken, hvor Hannah Lyngberg-Larsen vil forsøge at ”lukke op” for billederne og deres budskab.


En alpehue i bybilledet - im maleren Johannes Bæch i anledningen af 100-året for hans fødsel

foredrag ved Birte Mølgaard

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.30 (husk tilmelding)

Billedkunstneren Birte Mølgaard var som helt ung elev af Johannes Bæch og blev senere kollega og nær ven af maleren og hans hustru, keramikeren Gudrun Meedom.   Foredraget er et personligt portræt af kunstneren, som var kendt og værdsat af mange Viborgensere.  Man mødte Johannes Bæch med tegneblok og staffeli rundt om i byen og i omegnen, og hans værker findes i både private hjem og på offentlige institutioner.  Foredraget blev tillige holdt i Historisk Samfund / Folkeuniversitetets regi 20. januar 2020. 


Uvederhæftige erindringer

ved Johannes Thomsen 

Tirsdag den 3. november kl. 14.30 (husk tilmelding)

Jeg ville så gerne skrive mine erindringer, men hele tiden opdager jeg, at andre har skrevet dem, - det er forfattere som Italo Calvino, Henrik Nordbrandt, Milena Moser, Raimond Carver, Hugo Wiener, og så skal jeg bare læse mig selv ind i deres historie. Jeg synes, at det er forunderligt, at de kunne vide alt det om mig: hjælpsomhed, udnyttelse, glade dyr, naive mennesker, spøgelser og andet fra den naturvidenskabelige verden, - tænk alt det, jeg har oplevet i et liv, hvor der ikke skete noget særligt - og er det ikke løgn det, de har fundet på, så er det i al fald godt fundet på, og jeg har fået en fortid.


Frelse og fortabelse

foredrag ved Kai Mogensen

Tirsdag den 17. november kl. 14.30 (husk tilmelding)

Spørgsmålet om frelse og fortabelse er et dybt personligt anliggende for mange mennesker. Er jeg et frelst eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør?
Der er to helt modsatte opfattelser, der er blevet troet, lært og forkyndt i kirken. Den ene er troen på ”dobbelt udgang”. Det vil sige, at Gud, når Kristus kommer for at dømme levende og døde, vil lade de fromme og troende indgå til evigt liv og glæde og lade de onde og vantro fordømme til evig pine i helvede.  
Den anden opfattelse er, at Gud engang vil genoprette hele det faldne skaberværk og at Jesu Kristi forsonergerning gælder hele menneskeheden. I foredraget argumenteres for det håb og den tro, at Guds kærlighed betyder, at intet menneske, der er skabt i Guds billede, sendes i evig pine eller tilintetgøres, men at alt ender med, at hele skaberværket og dermed hvert eneste menneske lovpriser Gud.  At alle mennesker derfor frelses, betyder ikke, at kristenliv, gudstjeneste og mission er ligegyldig. Tværtimod. Nu bliver der for alvor et glædeligt budskab at samles om og bringe videre til den skabte og faldne verden.


Julearrangement

Tirsdag den 1. december

-Nærmere følger senere.