Højskoleeftermiddage

AFLYST: Kamilla Fiedler Therkildsen: Vikingerne omkring Viborg

Tirsdag den 14. april kl. 14.30

”Vikingerne omkring Viborg” ved Kamilla Fiedler Therkildsen

En kort introduktion til vikingetiden generelt og med nedslag ved nogle af de mere spektakulære fund fra vikingetiden i Viborg Kommune. Kamilla Fiedler Therkildsen vil bl.a. fortælle om Toftum Næs, en eliteresidens der i opbygning svare til Tissø og Lejre, om Asmildskatten og om vikingetidsgrave ved Romlund og meget andet.


AFLYST: Iben Skibsted Kæsøe: Kristne indflydelser i vikingernes verden

Tirsdag den 28. april kl. 14.30

”Kristne indflydelser i vikingernes verden – og om livet på vikingernes handelspladser og nordens første by - Hedeby”  ved Iben Skibsted Kæsøe Enkelte skriftlige kilder beretter om kontakter til kristendommen før Ansgars besøg i Ribe i 826 e.Kr. Selvom vikingerne længe holdt fast i de nordiske guder, så vidner mange arkæologiske fund rundt omkring om øgede kontakter til de kristne egne. I vikingernes nuancerede kunst og ornamentik ses det spirende kendskab til kristendommen. Vi skal høre om løver, fugle, slanger og får, kors, slyngende vinranker og fligede akantusplanter i vikingernes fantasifulde udsmykning. Vi følger inspirationerne til disse motiver fra orientalske, engelske og kontinentale traditioner med tilknytning til den kristne verden. Livet leves på både handels- og centralpladserne. I handelspladsen Ribe og i Nordens første by Hedeby afsløres omfattende handel med store dele af verden mod nord, syd, øst og vest. Her får kristendommen efterhånden ret megen indflydelse.


Christian Juel: Erritsø og kongemagten før Gorm den Gamle og Harald Blåtand

Tirsdag den 12. maj kl. 14.30

”Erritsø og kongemagten før Gorm den Gamle og Harald Blåtand” ved Christian Juel

Nye udgravninger ved Erritsø nær Fredericia har afsløret en næsten 50 meter lang vikingetidshal, der har stået i flere faser. Ud over hallerne kan vi også se at der på stedet har ligget en stærk befæstning, et håndværksområde og en omkringliggende bebyggelse bestående af mange gårde. Erritsø-pladsen har store ligheder med stormandsgårdene ved Lejre og Tissø på Sjælland, der i mange år har været kendt som opholdssteder for 600-800-tallets kongemagt.

Der tegner sig derfor et billede af et samlet rige flere århundreder før Harald Blåtand på den store Jelling-sten skrev at ”han vandt sig al Danmark”. Stedets strategiske beliggenhed ved Lillebælt, hvorfra al sø- og landtrafik kunne kontrolleres, bestyrker kun teorien om en stærk kongemagt.

Erritsø-pladsen har eksisteret i en periode af vikingetiden, hvor skriftlige kilder omtaler at flere konger kæmper om magten, samtidig med at landet bliver invaderet sydfra. Historien om Erritsø og den tidlige danske kongemagt er dermed langt fra skrevet færdig endnu.


Forårsudflugt

 

Tirsdag den 26. maj: Turen går til Kongernes Jelling

Program følger senere.