Kirkebil

For gangbesværede og andre, der har vanskeligt ved at komme frem til gudstjenester og arrangementer i Sortebrødre kirke og Sortebrødrehus, er der mulighed for at blive kørt via "kirkebilsordningen".

I god tid den pågældende dag ringer man selv til Viborg Taxa - 8662 6600 - og bestiller kørslen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er tale om en kirkebilskørsel.

Gratis kørsel med kirkebilstaxa gælder kun arrangementer i kirken og sognehuset arrangeret af Sortebrødre kirkes præster og menighedsråd.