Dansk Kirkekunst fra middelalder til nutid

Hans Jørgen Frederiksen:

I tre foredrag præsenteres og analyseres en række væsentlige eksempler på kunsten i de danske kirker fra begyndelsen i den tidlige middelalder over senmiddelalder og reformationstid til vor egen nutid.

Fra de første endnu bevarede stenkirker opførtes i Danmark i sidste halvdel af 1000-tallet til i dag, er der sket meget mht. teologi, liturgi, teknologi og æstetik; men fundamentalt bruges kirkerne til det samme i dag som for 1000 år siden, nemlig til gudstjenester, der stadig består af to dele: Ordets forkyndelse og nadver. Hvad er billedkunstens potentialer og begrænsninger i en sådan sammenhæng, og hvad har billedkunst med kristendom at gøre?

Onsdag den 15. januar 2020 ved Houlkær kirke:

Den før-reformatoriske katolske kirkekunst i Danmark fra o. 1100 til 1536.

Onsdag den 5. februar 2020 ved Vestervang kirke:

Kirkekunsten i Danmark fra reformationstiden til år 2000.

Onsdag den 26. februar 2020 ved Sortebrødre kirke:

Kirkekunsten i Danmark fra år 2000 til i dag.

Hans Jørgen Frederiksen er lektor emeritus i kunsthistorie ved Aarhus Universitet og forfatter til en lang række bøger og tidsskriftsartikler om især den kirkelige kunst.