Sortebrødre Kirke Viborg

Du er her: 


HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 24. oktober kl. 14.30 – 16.30

Gorm Harste, dr. scient. pol. Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

REFORMATIONENS RELIGIONS-KRIGE – og deres aktualitet

Allerede før Martin Luther advarede Erasmus fra Rotterdam mod, at en for stædigt gennemført reformation kunne føre til ubønhørlige religionskrige. Forenklet sagt fastholdt den katolske kirke en stærk centralisering og frygtede, at trykpressen, oversættelse og optryk af Bibelen kunne skabe grobund for en uhåndterlig decentralisering. Den kom også med calvinismens forestillinger om nadverens symbolik. Nadveren drejede sig om møderitualer, og det var dem man blev uenige om - skulle de centraliseres eller decentraliseres. Orden eller anarki - mente nogle. Konflikterne steg til uanede højder og kulminerede med Trediveårskrigen mellem protestanter og katolikker. Den førte til statsdannelse og en ny international orden.

Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.


STRIKKECAFÉ

KOM OG STRIK DÅBSHÅNDKLÆDER

Fredag den 27. oktober kl. 10 er der kaffe på kanden og bomuldsgarn på bordet, når Sortebrødre

Kirkes nye ”Strikkecafé” begynder.

Alle er velkomne – eneste forudsætning er lyst til at strikke dåbshåndklæder, samt medbragte pinde nr. 3!

Evt. henvendelse til kontoret eller Hannah Lyngberg-Larsen.


HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 7. november kl. 14.30 – 16.30

Lars Agersnap, arkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum: ”HVAD GEMMER SIG I JORDEN UNDER VIBORG?”

Ti års arkæologiske undersøgelser

i Viborgs middelalderlige bydel.

De seneste år har der været stor bygge- og anlægsaktivitet i det centrale Viborg, og det har givet anledning til en række spændende arkæologiske undersøgelser. Det har bidraget med væsentlig ny viden om det gamle Viborg, bl.a. om voldgraven til Sven Grathes bybefæstning fra 1150/51 eller Sankt Hans Kirke på Nytorv, hvor Hans Tausen holdt sine lutherske prædikener i 1526-27. Kom og hør arkæolog Lars Agersnap Larsen fortælle om det seneste tiårs spændende byudgravninger, krydret med nedslag i ældre udgravninger og brugen af nyeste registreringsmetoder.


HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 21. november kl. 14.30 – 16.30:

Charlotte Appel, lektor i historie ved Aarhus Universitet:

SOGNEPRÆSTER OG SOGNEFOLK EFTER REFORMATIONEN     

Sognepræsterne fik mange opgaver efter reformationen. Præsten var både kongens og biskoppens forlængede arm, og han skulle være både opdrager og sjælesørger for befolkningen. I den egenskab stillede han ofte store krav til sine sognefolk, men det kunne også gå præsten ilde, hvis han kom på tværs af de forkerte folk. Eftermiddagen indeholder både, hvad der nok for mange vil være overraskende oplysninger om kirkens rolle efter reformationen, og underholdende historier om præster, sognefolk og øvrighed.
Eftermiddagen er tilrettelagt i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Kalender

BegivenhedDato

HØJSKOLEFTERMIDDAG

Tirsdag den 24. oktober kl. 14.30 – 16.30 Gorm Harste, dr. scient. pol. Institut for …

24. okt 14:30
16:30
24. okt 14:30 -
16:30

STRIKKECAFÉ

KOM OG STRIK DÅBSHÅNDKLÆDER Fredag den 27. oktober kl. 10 er der kaffe på kanden og …

27. okt 10:00
11:00
27. okt 10:00 -
11:00

HØJMESSE

Højmesse ved Hannah Lyngberg-Larsen.

29. okt 10:00
11:00
29. okt 10:00 -
11:00

STUDIEKREDS

STUDIEKREDS EFTERÅR 2017: Sortebrødre kirkes lange, brogede og spændende …

30. okt 19:30
20:30
30. okt 19:30 -
20:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

5. nov 10:00
11:00
5. nov 10:00 -
11:00

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 7. november kl. 14.30 – 16.30 Lars Agersnap, arkæolog og …

7. nov 14:30
16:30
7. nov 14:30 -
16:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.

12. nov 10:00
11:00
12. nov 10:00 -
11:00

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

19. nov 10:00
11:00
19. nov 10:00 -
11:00

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Tirsdag den 21. november kl. 14.30 – 16.30: Charlotte Appel, lektor i historie ved …

21. nov 14:30
16:30
21. nov 14:30 -
16:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.

26. nov 10:00
11:00
26. nov 10:00 -
11:00

STUDIEKREDS

STUDIEKREDS EFTERÅR 2017: Sortebrødre kirkes lange, brogede og spændende …

27. nov 19:30
20:30
27. nov 19:30 -
20:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

3. dec 10:00
11:00
3. dec 10:00 -
11:00

HØJSKOLEEFTERMIDDAG JULEFROKOST

Tirsdag den 5. december kl. 13.00 – 17.00 Årets JULEFROKOST Traditionen tro vil …

5. dec 14:30
16:30
5. dec 14:30 -
16:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.

10. dec 10:00
11:00
10. dec 10:00 -
11:00

JULEKONCERT

Julekoncert med bl.a. Sortebrødre Kirke Kor og organist Signe Buch Ladehoff.

10. dec 15:00
16:00
10. dec 15:00 -
16:00

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

17. dec 10:00
11:00
17. dec 10:00 -
11:00

JULEGUDSTJENESTE

Juleaftensgudstjeneste ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

JULEGUDSTJENESTE

Juleaftensgudstjeneste ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Hannah Lyngberg-Larsen.

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

HØJMESSE

Højmesse ved sognepræst Eva-Maria Schulz.

31. dec 10:00
11:00
31. dec 10:00 -
11:00